Cenník - obklady schodov, parapety

Zameranie schodov, výroba šablón .. 200 € (s DPH)

 

Materiál na výrobu stupníc Cenu materiálu nájdete v cenníku škárovky. Neúčtovaná dľžková nadmiera pri našich doskách je cca 50 mm, stupne s dľžkou do 1 m sa vyrábajú z dosák dľžky 950 mm.

 

Výroba schodového dielu nemoreného ..  20 € (za kus bez DPH), 25 € (s DPH) + materiál

Výroba schodového dielu moreného ..  25 € (za kus bez DPH), 30 € (s DPH) + materiál

Výroba podstupnice .. 50% z ceny schodového dielu + materiál

Výroba parapety nemorené .. 24 € (za kus bez DPH), 28,80 € (s DPH) + materiál

Výroba parapety morené .. 26,50 € (za kus bez DPH), 31,80 € (s DPH) + materiál

* výroba dielu obsahuje formátovanie, zrážanie hrán, povrchovú úpravu (brúsenie a lakovanie akrylátovým lakom, prípadne morenie)

 

Dopasovanie dielov pred lakovaním na mieste, montáž schodov

obklad schodov bez podstupníc .. 500 € (s DPH)

obklad schodov s podstupnicami .. 700 € (s DPH)

 

Okrem uvedených cien neúčtujeme žiadne dopravné náklady.

 

* Príklad výpočtu ceny obkladu schodiska dubovým priebežným materiálom hrúbky 25 mm bez podstupníc. Jednoduché lomené schodisko, iba obdĺžníkové tvary, jedno odpočívadlo.

  • 15 stupňov DB 25 x 290 x 960 mm
  • jedna podesta DB 25 x 960 x 960 mm

Zameranie schodiska, výroba šablón, narezanie stupňov, dopasovanie stupňov na mieste, brúsenie, lakovanie akrylátovým lakom, montáž. Bez morenia, všetko s DPH.

  • na 15 stupňov použijeme 8 dosák 25 x 650 x 950 v cene 8 ks x 49,32 = 394,56 €
  • na podestu 1 doska 25 x 1250 x 1350 ..... 134,64 €
  • výroba dielov s lakovaním 16 ks x 25 = 400 €
  • zameranie a výroba šablón ... 200 €
  • dopasovanie a montáž ... 500 €

Celková cena hotového obkladu v prevedení DUB priebežný je 1 629,20 € s DPH.