Cenník - obklady schodov, parapety

Zameranie schodov, výroba šablón .. 200 € (s DPH)

 

Materiál na výrobu stupníc Cenu materiálu nájdete v cenníku škárovky. Neúčtovaná dľžková nadmiera pri našich doskách je cca 50 mm, stupne s dľžkou do 1 m sa vyrábajú z dosák dľžky 950 mm.

 

Výroba schodového dielu nemoreného ..  30 € (za kus bez DPH), 36 € (s DPH) + materiál

Výroba schodového dielu moreného ..  30 € (za kus bez DPH), 36 € (s DPH) + materiál

Výroba podstupnice .. 50% z ceny schodového dielu + materiál

Výroba parapety nemorené .. 30 € (za kus bez DPH), 36 € (s DPH) + materiál

Výroba parapety morené .. 30 € (za kus bez DPH), 36 € (s DPH) + materiál

* výroba dielu obsahuje formátovanie, zrážanie hrán, povrchovú úpravu (brúsenie a lakovanie akrylátovým lakom, prípadne morenie)

 

Dopasovanie dielov pred lakovaním na mieste, montáž schodov

obklad schodov bez podstupníc .. 500 € (bez DPH)

obklad schodov s podstupnicami .. 700 € (bez DPH)

 

Okrem uvedených cien neúčtujeme žiadne dopravné náklady.